09122210162 - 09108778575 - 02165280371 bmmotorsir@gmail.com

مرکز تعمیرات تخصصی خودرو bmmotors  قطعات اصلی را با ضمانت کیفیت کتبی ارائه میکند

قطعات اصلی ( Genuine Part ) چیست؟

 
    قطعات اصلی برای ساخت ماشین استفاده می شوند.

    قطعات اصلی دقیقا از سوی سازنده وسیله ی نقلیه انتخاب شده و به عنون جز جدایی ناپذیر از آن برای رعایت استانداردهای کیفیت ، ایمنی و عملکرد مورد آزمایش قرار گرفته است.

    استفاده از این قطعات عملکرد مطلوب خودرو و محافظت از شما را در هنگام رانندگی تضمین می کند.

    اگر خودرو شما در هنگام تعمیر نیاز به قطعات جایگزین داشته  باشد ضروری است که از قطعات  اصلی استفاده شود.

    قطعات اصلی تنها قطعات مورد تایید سازنده خودرو میباشد، اگر از هر چیز دیگری استفاده کنید ممکن است در معرض خطر  باشید.
 

قطعات غیر اصلی ( Non Genuine Part ) چیست؟

     قطعات غیر اصلی ممکن است شبیه قطعات اصلی باشند.

     اما از طرف سازنده خورو شما تایید نشده است.

    و هرگز توسط سازنده به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از خودرو شما مورد آزمایش قرار نگرفته است. 

    قطعا قطعات غیر اصلی نمیتوانند ویژگیهای کیفیت و ایمنی مشابه با یک قطعه اصلی را داشته باشند.

    اگر خودرو خود را پس از تصادف یا بخشی از تعمیر و نگهداری عمومی تعمیر کرده باشید ممکن است که قطعات  غیر  اصلی بدون اطلاع شما بر روی خودرو نصب شده باشند.

   

انواع مختلفی از قطعات غیر اصلی وجود دارند که مهم است شما تفاوت بین  آنها را بدانید .

    موارد زیر دسته بندی قطعات غیر اصلی هستند که میتوانند راه خود را بر روی خودرویی شما پیدا کنند:

  قطعات تقلبی:

 قطعات تقلبی و غیر قانونی که به عنوان قطعات اصلی فروخته میشوند.

  ممکن است که با شماره سریال و لوگو سازنده خودرو مهر و موم شوند تا مشتریان را فریب دهند، تا فکر  کنند که قطعات اصلی هستند.

  استفاده از این قطعات بخصوص قطعات موتوری و حساس میتواند یک خطر عظیم و یک خسارت بزرگ را به بار بیاورد.

 چون بیشتر قطعات تقلبی ضعیف تولید میشوند و از مواد زیر استاندارد در ساخت آنها استفاده   میشود.

قطعات مشابه اصلی:

 توسط سازنده خودرو یا با تاییدیه ی آن ساخته میشود.

 اما لزوما برای خودروهای داخل ایران تولید نمیشود و به نوعی وارد کشور  شده است.

 خطر استفاده از قطعات مشابه این است که آنها از طریق زنجیره ی تامیین نمی آیند ، به طوری که   ممکن است بر روی خودروهای داخل ایران و در   شرایط آب و هوایی ایران درست کار نکند.

قطعات استفاده شده در خدمات پس از فروش:

  توسط خودروساز تولید نمیشود و در خط تولید نیز استفاده نمیشود.

  توسط یک شرکت دیگر به عنوان یک جایگزین برای یک قسمت واقعی تولید شده است .

  قطعات پس از فروش چون در زمان گارانتی خودرو استفاده میشود و این  خدمات رایگان است در نتیجه از کیفیت پایینتری نسبت به قطعات اصلی برخوردار هستند.

  یک خطر را ایجاد میکنند چون توسط سازنده خودرو تولین نمیشوند و لزوما   کیفیت و ایمنی را ارائه نمیدهند که باید بخشی از آنها باشد.

قطعات استوک:

  از یک ماشین آسیب دیده باز شده اند و برای استفاده در تعمیر خودروهای دیگر تمیز شده اند .

  خطر قطعات استوک این است که آنها ممکن است در تصادف ضربه خورده و دچار قر شدگی سایش  شده باشند ، و یا به علت شستشو با مواد غیر استاندارد تخریب شده و آسیب دیده باشند.

  تمام این عوامل میتواند در عملکرد خودرو تاثیر بگذارد و بخشی از کار درست را متوقف کند.

  همچنین هیچ تضمینی برای اصل بودن این قطعه وجود ندارد که از روی خودروی سالم باز شده باشد  چون ممکن است از روی یک خودرو که خود تعمیر شده و قطعه غیر اصلی در آن استفاده شده باز شده  باشد.

  تنها زمانی این قطعات قابلیت استفاده شدن دارد که خود خودرو ساز قطعات اصلی را بازسازی کرده  باشد و این قطعات را به فروش برساند.

مرکز تعمیرات تخصصی خودرو bmmotors  قطعات اصلی را با ضمانت کیفیت کتبی ارائه میکند