09122210162 - 09108778575 - 02165280371 bmmotorsir@gmail.com

چگونه از خودروهای هیبریدی استفاده کنیم؟

نکاتی وجود دارند که شما میتوانید با رعایت کردن آنها بیشترین استفاده را از خودروی هیبریدی خود ببرید. مراقب باطری خود باشید، استفاده از کروز کنترل، و به تدریج شاهد کارکرد بهینه خودروی هیبریدی خود باشید. آگاهی از صرفه جویی سوخت نیز میتونه استفاده از هیبرید رو بهبود...